BizLIVE -
Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN với trọng tâm về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, dự kiến tổ chức cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới.
Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc đồng ý tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị trên, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới.
Thông báo trên cho biết, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có báo cáo đánh giá tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/9/2019.
Báo cáo cần tập trung vào các nội dung: Tình hình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ 2016 đến tháng 8/2019, trong đó có đánh giá cụ thể về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất.
Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan cần báo cáo cụ thể thêm việc triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019.
Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2019 đã có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng. Trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng.
Đến hết tháng 8/2019, đã có 12/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, DNNN ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, với 93 doanh nghiệp cụ thể.

TUẤN VIỆT