BizLIVE -

Riêng quý III, OGC thu về 65,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế qua đó đẩy lãi ròng 9 tháng lên 56,4 tỷ đồng, khả qua hơn nhiều so với số lỗ 226,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, OGC vẫn còn hơn 2.800 tỷ đồng lỗ lũy kế chưa phân phối.

Thoát lỗ sau 9 tháng, OGC vẫn còn hơn 2.800 tỷ đồng lỗ lũy kế chưa phân phối
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – mã OGC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Theo đó, doanh thu thuần của OGC đạt 529,8 tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng tương ứng khiến biên lãi gộp của OGC được duy trì ở mức 52,5%, lợi nhuận gộp ghi nhận 278,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cũng giảm 35,4% so cùng kỳ, chỉ đạt 3,1 tỷ đồng do trong kỳ không còn phát sinh lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong khi chi phí lãi tài chính lại tăng 12,8% dù lãi vay trong kỳ đã giảm tới 78% xuống còn 7,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng hơn 6% so với cùng kỳ tương ứng với 81,7 tỷ đồng và 62,8 tỷ đồng đồng thời lãi trong công ty liên doanh, liên kết lại giảm 9,8 tỷ đồng do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) vào đầu năm 2018. Kết quả quý III, OGC thu về 65,8 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng nhẹ 7,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ lên đến 40 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý III năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của OGC đạt 958 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ lên đồng thời báo lãi ròng sau thuế 56,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước còn lỗ tới 226,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ đạt 27,3 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với con số lỗ 253 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2017. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ghi nhận 91 đồng.

So với kế hoạch cả năm chưa điều chỉnh 1.393 tỷ đồng tổng doanh thu và 186 tỷ đồng lãi sau thuế, OGC đã thực hiện 69% mục tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu lợi nhuận sau điều chỉnh đạt 58 tỷ đồng thì OGC đã gần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Dù đã thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm nhưng OGC vẫn còn 2.859 tỷ đồng lỗ lũy kế chưa phân phối ghi nhận trên bảng cân đối kế kế toán thời điểm cuối quý III, gần bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (3.000 tỷ đồng).

Tổng tài sản của OGC thời điểm 30/09 ghi nhận 4.948 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khác đến cuối kỳ là 3.097 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn đối với cá nhân ông Hà Trọng Nam, từ 128 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 626 tỷ đồng. Ông Hà Trọng Nam mới chính thức bị miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT sau cuộc họp ĐHCĐ thường niêm năm 2018 diễn ra vào tháng 8/2018. 

Nợ phải trả chiếm đến 82% tổng tài sản, đáng chú ý có 940,2 tỷ đồng nợ vay tài chính và 1.043 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác.

Trên thị trường, cổ phiếu OGC đang giao dịch trên sàn HoSE với giá 3.080 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường vỏn vẹn 936 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu OGC hiện vẫn trong diện kiểm soát từ 21/4/2017 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 là số âm.

THANH HÀ