BizLIVE -

Mức giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu. Nếu được thông qua và phát hành thành công, Thiên Long Group sẽ có thêm khoảng 250 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị.

Thiên Long Group lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long Group - TLG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Thiên Long Group thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Với giá phát hành không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 50 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 250 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho công ty. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2018 hoặc trong năm 2019. Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được chốt vào ngày 16/10/2018 tới đây.

Số cổ phiếu phát hành không chào bán hết được ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu TLG đang giao dịch trên thị trường quanh mức giá 75.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 31/8 vừa qua, Thiên Long Group đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 5/10/2018. Thiên Long Group ước tính sẽ chi khoảng 50,55 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Năm 2017, Thiên Long Group đạt 2.497 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 268 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Trước đó Thiên Long Group đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền đợt 1. Trả xong đợt này Thiên Long Group đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Ngoài ra, Thiên Long Group cũng đã có thông báo hoàn tất phát hành 15.166.597 cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ từ hơn 505,6 tỷ đồng lên hơn 657,2 tỷ đồng. Đồng thời đã quyết định sửa đổi điều lệ về việc tăng vốn điều lệ.

Năm 2018 Thiên Long Group đặt mục tiêu đạt 2.850 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế ước đạt 290 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%. Sau 6 tháng đầu năm, Thiên Long Group tạo ra 1.399 tỷ đồng doanh thu thuần và 164 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 3% so với nửa đầu năm ngoái, qua đó hoàn thành 57% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

THANH HÀ