BizLIVE - Cổ phiếu thuộc ngành thép HLA của Hữu Liên Á Châu một thời vang bóng giờ vẫn ngập trong nợ nần và cổ phiếu vẫn trong diện hạn chế giao dịch.
Thép Hữu Liên Á Châu: Bán tài sản trả nợ, lãi vay “đè bẹp” lợi nhuận
Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (UPCoM – mã HLA) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên từ 01/10/2017 – 31/3/2018, theo đó tình hình làm ăn của công ty vẫn bết bát.
Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của HLA đạt 296 tỷ đồng, tiếp tục giảm 8%.
Tài sản ngắn hạn của HLA ở mức 76 tỷ đồng, nhưng phải thu ngắn hạn của khách hàng gấp 7 lần, ở mức 538 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 521 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2018, nợ phải trả lên đến 1.608 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn là 1.607 tỷ đồng.
Phải trả người bán ngắn hạn 340 tỷ đồng (giảm 3 tỷ so với 6 tháng trước đó), chủ yếu là nhà cung cấp nước ngoài, gồm: Posco Daewoo Corporation 142 tỷ đồng, Hitech Steel Enterise Ltd là 122 tỷ đồng, và Zhejiang materials Industry Internation Co., ltd là 35 tỷ đồng…
Trong kỳ, doanh thu bán hàng của công ty đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 6%.
Giá vốn hàng bán giảm một nửa còn 7,8 tỷ đồng đưa lợi nhuận gộp là con số dương 1,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chi phí lãi vay trong kỳ là 46 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần âm 30 tỷ đồng.
Công ty chịu lỗ 12 tỷ đồng từ hoạt động khác, qua đó đưa lợi nhuận trước thuế âm 42 tỷ đồng. Mức lỗ này giảm 65% so với mức lỗ 121 tỷ đồng cùng kỳ trước.
Ngoài ra, trong kỳ, công ty mới chỉ nộp 1,5 tỷ đồng thuế GTGT cho hàng nhập khẩu, còn nợ thuế 33 tỷ đồng đối với ngân sách nhà nước.
HLA có tới 482 tỷ đồng chi phí lãi vay còn phải trả và 17 tỷ đồng lãi chậm thanh toán. Lãi chậm nộp thuế là 28 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2018, HLA có 693 tỷ đồng vay nợ ngân hàng quá hạn. Trong đó, nợ ngắn hạn ngân hàng Quốc Dân (NCB) là 192 tỷ đồng; Sacombank là 255 tỷ đồng; BIDV là 165 tỷ đồng và First Commercial Bank là 63 tỷ đồng…
Lãi vay VND của HLA lên tới 16%/năm và lãi vay USD có lúc lên tới 7,5%/năm. Tất cả khoản vay đều có tài sản đảm bảo và công ty cam kết trả nợ.
Tính đến 31/3/2018, vốn chủ sở hữu của HLA âm 1.311 tỷ đồng.
Nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.531 tỷ đồng.
Lỗ phát sinh trong kỳ 01/10/2017 - 31/3/2018 là 42 tỷ đồng, khiến lỗ lũy kế đến 31/3/2018 là 1.800 tỷ đồng.
Theo HLA, công ty cam kết sẽ có những giải pháp vốn cũng như sẽ tìm các nguồn vốn hợp lý để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.
Do đó, HLA đang tiến hành đàm phán với các đối tác về việc chuyển nhượng dự án Khu phức hợp cao ốc Hữu Liên Á Châu để thanh toán các khoản công nợ đến hạn.
HLA sẽ bàn giao tài sản đảm bảo cho công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức tín dụng (VAMC) để VAMC thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nhằm thu hồi nợ vay.
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Hữu Liên. Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP từ ngày 20/04/2001.
Ống thép là sản phẩm chủ lực của công ty Hữu Liên Á Châu. Sản phẩm ống thép của Công ty xuất hiện trên danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP.HCM trong cả 2 giai đoạn 2001-2005 và 2006-2009, với các sản phẩm như ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, ống vuông.

HOÀNG ANH