BizLIVE -

Sau 6 tháng đầu năm, PVGas ghi nhận 38.992 tỷ đồng doanh thu và 6.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2,1% và 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

PVGas báo lãi giảm 5% do ảnh hưởng giá dầu, tiền và tương đương tiền hơn 31.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas – mã GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu và lợi nhuận biến động trái chiều so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần quý II của PVGas đạt 20.353 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,62% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn (4,3%) khiến lãi gộp trong kỳ giảm 7% so với quý II/2018 xuống còn 4.439 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 8% lên 288 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi, cho vay trong khi chi phí tài chính giảm 50%, xuống 74 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tiết giảm 13% và 2% xuống 558 tỷ đồng và 287 tỷ đồng. Kết quả, PVGAS thu về 3.057 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo PVGas, việc lợi nhuận trong kỳ sụt giảm so với cùng kỳ năm trước bởi giá dầu bình quân quý II/2019 chỉ còn 68,82 USD/thùng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước (74,39 USD/thùng). Ngoài ra, công ty cũng thực hiện trích quỹ thu dọn mỏ với số tiền 390 tỷ đồng bắt đầu từ quý II/2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm, PVGas ghi nhận 38.992 tỷ đồng doanh thu và 6.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2,1% và 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.037 tỷ đồng, tương ứng (EPS) ở mức 3.020 đồng. Như vậy, PVGas đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính tới cuối quý 2/2019, tổng tài sản PVGAS đã tăng gần 2.600 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 65.199 tỷ đồng, trong đó số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi lên tới 31.394 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Ngoài ra, PVGas cũng tích lũy được gần 6.038 tỷ đồng doanh thu bên cạnh 18.946 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ