BizLIVE - Nghị định số 45 quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch...
Phạt 1-3 triệu đồng với hành vi tranh giành, nài ép khách du lịch
Ảnh minh họa.
Chính phủ mới ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 
Nghị định quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính: cảnh cáo; phạt tiền. 
Theo đó, mức xử phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.
Mức phạt tiền được quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định này là áp dụng đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức thì mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định.
Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung cùng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả.
Phạt từ 1-3 triệu đồng với hành vi tranh giành, nài ép khách du lịch
Điều 6 của Nghị định số 45 quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Phạt từ 3-5 triệu đồng nếu không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cạ xảy ra với khách du lịch, Không giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý; Thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch.
Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch...
Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch.
Sử dụng hướng dẫn viên du lịch không có hợp đồng lao động phạt 10-15 triệu 
Điều 7 của nghị định quy định phạt tiền từ 10-15 triệu đồng nếu doanh nghiệp lữ hành sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc không là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dân du lịch theo quy định;
Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch không đúng phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch; Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để thực hiện chương trình du lịch mà không có họp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo quy định; không gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Doanh nghiệp lữ hành sẽ bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng nếu không có biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành; Không có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch theo quy định; Không tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán.
Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng nếu doanh nghiệp lữ hành không sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch theo họp đồng lữ hành; Thay đổi chương trình du lịch, tiêu chuẩn, dịch vụ đã ký kết mà không được sự đồng ý của khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; Không quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.
Trường hợp doanh nghiệp lữ hành không mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch theo quy định; sử dụng hướng dẫn viên du lịch có hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia sẽ bị xử phạt 40-50 triệu đồng.
Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng nếu doanh nghiệp sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch; sử dụng người sử dụng thẻ hướng dẫn yiên du lịch giả để hướng dẫn cho khách du lịch.
Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 80-90 triệu đồng nếu cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh; sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp khác để hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật; sử dụng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam.
Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng nếu kinh doanh dịch vụ lữ hành sau khi đã thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, đình chỉ hoạt động...
Độc giả quan tâm có thể xem Nghị định 45/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch tại đây.

HOÀNG HÀ