BizLIVE - Nhựa Tân Phú hoàn thành 49% doanh thu nhưng chỉ đạt 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm ở mức 3,9 tỷ đồng.
Nhựa Tân Phú: Bán tài sản cố định thoát lỗ 6 tháng đầu năm 2018
Ảnh minh họa.

6 tháng đầu năm 2108, CTCP Nhựa Tân Phú (HNX - mã TPP) công bố lợi nhuận kinh doanh ở mức âm do giá hàng bán không được thuận lợi.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, công ty đạt doanh thu bán hàng 357 tỷ đồng, tăng 30%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 10% còn 35 tỷ đồng do giá vốn tăng cao tới 37%.

Chi phí lãi vay tăng thêm 5,4 tỷ đồng lên 15,2 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ kinh doanh âm 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 vẫn lãi 887 triệu đồng.

Lợi nhuận khác tới 12,3 tỷ đồng (trong đó bán thanh lý tài sản cố định là 11,9 tỷ đồng) giúp công ty đạt lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng, tăng 02 lần so với cùng kỳ 2017.

So với đầu năm nay, tổng tài sản tăng 22% lên 641 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 48% lên 330 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng gần 30% lên 141 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm công ty vay nợ và thuê tài chính ngân hàng thêm 92 tỷ đồng lên 475 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2018, công ty vẫn còn khoản nợ xấu gần 5,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhựa Việt – Lào chưa xử lý được.

Kế hoạch năm 2018, TPP dự kiến doanh thu 730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng. Do đó, 6 tháng đầu năm công ty mới chỉ hoàn thành 18% kế hoạch năm về lợi nhuận, hoàn thành 49% doanh thu cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu TPP đã giảm 87% trong vòng 01 năm qua từ mức 19.300 đồng/cổ phần xuống còn 10.300 đồng/cổ phần hiện nay.

HOÀNG ANH