Nhà đầu tư sẽ ít tốn kém hơn

M.Đức

06:54 27/05/2014

Đây là mục tiêu mà Chính phủ hướng tới khi đưa ra Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi để Quốc hội cho ý kiến

Nhà đầu tư sẽ ít tốn kém hơn

Ảnh minh hoạ

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh trình ra Quốc hội.

Theo ông Bùi Quang Vinh, lần sửa đổi này sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tính đến một số đặc thù cần thiết trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế.

Ngoài ra, Chính phủ hy vọng sẽ tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp; Bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; Tạo thuận lợi hơn và ít tốn kém hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư rút lui khỏi thị trường. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Dự thảo lần này bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, không ghi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật), kết hợp đồng thời thủ tục đăng ký doanh nghiệp với thủ tục về thuế, đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội.

Đối với nhà đầu nước ngoài, tách Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và chứng nhận đầu tư; do đó, bãi bỏ Điều 20 Luật doanh nghiệp 2005…

Lần sửa đổi này sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Đánh giá tác động của Luật Doanh nghiệp sửa đổi đối với cải thiện môi trường kinh doanh, theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, sẽ thuận lợi hơn, thông thoáng, minh bạch và công bằng hơn. Riêng về chất lượng môi trường kinh doanh theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới, chỉ số gia nhập thị trường dự báo sẽ tăng khoảng 50 bậc và sẽ xếp hạng khoảng 60 trên 189 quốc gia; chỉ số bảo vệ nhà đầu tư dự báo tăng khoảng 30 bậc và sẽ xếp hạng khoảng 120 trên 189 quốc gia.

Không “quản” doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo sửa đổi cũng bổ sung Chương IV về doanh nghiệp nhà nước. Chương này gồm 25 Điều, từ Điều 89 đến 113, quy định về hai nội dung cơ bản sau đây (nhiều nội dung khác về doanh nghiệp nhà nước được sẽ quy định trong dự thảo Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh):

Một là, quy định các đặc thù trong quản trị ông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là nhà nước như giới hạn thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng thành viên, giới hạn về phạm vi quyết định, quy định về tiêu chuẩn về điều kiện người quản lý, thành viên ban kiểm soát, v.v...

Hai là, quy định về yêu cầu công khai hóa thông tin đối với doanh nghiệp có sở hữu vốn nhà nước theo thông lệ quốc tế tốt về quản trị doanh nghiệp nhà nước; theo đó, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải công khai hóa thông tin một cách định kỳ và bất thường và với mức độ công khai hóa thông tin tương tự như công ty cổ phần niêm yết.

Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho hay, có một số ý kiến đề xuất dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi cần có chương riêng điều chỉnh hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước, vì thực tế có một số không nhỏ doanh nghiệp hoạt động yếu kém thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quy định rõ và chặt chẽ hơn về quản trị doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, đa số ý kiến đề nghị không nên có chương hoặc mục riêng quy định về doanh nghiệp nhà nước trong luật. Việc bổ sung một chương, mục riêng quy định về doanh nghiệp nhà nước có thể dẫn đến sai lệch kết cấu, bản chất và chức năng vốn có của Luật Doanh nghiệp là luật chung về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp, không phân biệt tính chất sở hữu và thành phần kinh tế.

Một số khác đề nghị chuyển tất cả quy định về doanh nghiệp nhà nước sang luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh cũng sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.

Dự thảo luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ được các ĐB thảo luận tại tổ ngày 28/5 và tại hội trường ngày 17/6./.

Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) bao gồm 10 chương và 220 điều. So sánh với Luật doanh nghiệp 2005, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên cấu trúc. Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung thêm Chương IV về doanh nghiệp nhà nước; sáp nhập hai chương cũ của Luật doanh nghiệp 2005 là “Chương IX quản lý nhà nước” và “Chương X điều khoản thi hành” thành Chương X về tổ chức thực hiện.

Về số lượng điều khoản, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi): bổ sung tăng 57 điều mới; có 99 điều được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 6 điều.

 

Theo toquoc.gov.vn

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Bảng giáThị trường

VN-Index 911.12 ▼ -4 (-0.44%)

 
VN-Index 911.12 -4.0 -0.44%
HNX-Index 101.62 0.86 0.85%
UPCOM 49.55 0.24 0.49%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%