BizLIVE -

Theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính, quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, hãng tàu nếu không vận chuyển phế liệu/chất thải nguy hại ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, lô hàng sẽ bị tiêu hủy.

Nếu không đưa phế liệu nguy hại ra khỏi Việt Nam, lô hàng sẽ bị tiêu hủy
Ảnh minh họa.

Trong một văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Văn bản nêu rõ tính đến ngày 15/2, có hơn 23.000 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng biển thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trong đó, có 9.825 container đã lưu giữ trên 90 ngày, 7.048 chiếc lưu giữ dưới 30 ngày và 6.580 chiếc lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày.

Lượng hàng phế liệu tồn nhiều nhất là ở Bà Rịa-Vũng Tàu với 9.468 container, tiếp theo là Hải Phòng và TP HCM với lần lượt 6.082 container và 4.689 container.

Với 9.825 container đã lưu giữ trên 90 ngày, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tìm chủ hàng. Nhưng đến nay, chỉ 955 container có người đến nhận hoặc xác định được chủ hàng, chiếm tỉ lệ chưa đến 10%. còn 8.870 container, tương ứng hơn 90%,  là hàng không có người đến nhận.

Theo Bộ Tài chính, hiện tại, việc yêu cầu các hãng tàu vận chuyển các lô hàng tồn đọng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính cho rằng cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm toàn bộ các lô hàng phế liệu hiện nay.

Theo đó, để kịp thời chỉ đạo công tác xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng giao bộ này thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý hàng tồn đọng.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án xử lý sau khi đã kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng theo các loại: chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu tồn đọng…

Phương án 1: Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng sẽ quyết định bán đấu giá lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đối với lô hàng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn, cơ quan hải quan yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện việc vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp hãng tàu không thực hiện, cơ quan hải quan lập danh sách các hãng tàu để làm cơ sở kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu biện pháp cưỡng chế, xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra, vào cảng biển Việt Nam.

Quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, nếu hãng tàu chưa thực hiện vận chuyển lô hàng đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng sẽ quyết định biện pháp xử lý bằng hình thức tiêu hủy. Chi phí tiêu hủy trích từ tiền thu được sau khi bán đấu giá đối với lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường.

Phương án 2: Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng sẽ quyết định biện pháp xử lý bằng hình thức bán đấu giá toàn bộ các lô hàng tồn đọng, bao gồm cả hàng phế liệu đạt và không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm tiêu hủy với các lô hàng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tuy nhiên, phương án này có thể gặp vướng mắc khi doanh nghiệp có thể sẽ không đăng ký tham gia đấu giá để thu mua các loại hàng hóa này bởi chi phí tiêu hủy lớn.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất lựa chọn phương án 1.

HOÀI PHƯƠNG