BizLIVE - Hội đồng quản trị của Nam Long đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ thực hiện 8,23%, thời gian thực hiện trong Quý III/2019.

Nam Long (NLG) chuẩn bị chia cổ tức 8,23% bằng cổ phiếu
Waterpoint là dự án sẽ đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Nam Long trong thời gian tới.
CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.
Theo đó, HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ thực hiện 8,23%, thời gian thực hiện trong Quý III/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Điều này đồng nghĩa, NLG sẽ phát hành thêm 18.867.169 cổ phần để trả cổ tức năm 2018. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
Trước đó, vào cuối quý II/2019, NLG đã thực hiện chia một phần cổ tức năm 2018 bằng tiền 2,92%.
Năm 2019, NLG đặt kế hoạch chia trả cổ tức bằng tiền 10% và bằng cổ phiếu 10%, trong đó 5% cổ tức bằng tiền dự kiến được tạm ứng trong Quý IV/2019. Nam Long cũng có kế hoạch thưởng cổ phiếu 10% cho năm tài chính 2019, dự kiến sẽ thực hiện Quý II/2020. 

HỒNG QUÂN