BizLIVE - Ông Trần Bá Dương tăng sở hữu từ 30 triệu cổ phiếu (3,38%) lên 80 triệu cổ phiếu (9,02%) vào ngày 7/8 và chính thức trở thành cổ đông lớn của HNG.
Mua thêm 50 triệu cổ phiếu, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco chính thức trở thành cổ đông lớn của HNG
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, THA) đã mua vào 50 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG), tăng sở hữu từ 30 triệu cổ phiếu (3,38%) lên 80 triệu cổ phiếu (9,02%) vào ngày 7/8 và chính thức trở thành cổ đông lớn.
Như vậy sau giao dịch, ông Trần Bá Dương và các tổ chức có liên quan nắm giữ tổng cộng 166,35 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 18,76% vốn.
Trước đó, trong thời gian từ 15/7 đến 2/8, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã bán thành công 60 triệu cổ phiếu HNG, giảm nắm giữ từ hơn 512.66 triệu cổ phiếu (57,81%) xuống 452,66 triệu cổ phiếu (51,04%) theo phương thức thỏa thuận.
Trên thị trường, trong phiên giao dịch ngày 7/8 ghi nhận có hơn 50 triệu cổ phiếu HNG được sang tay, tương ứng với tổng giá trị giao dịch gần 858 tỷ đồng. Ngoài ra, phiên giao dịch ngày 1 và 2/8 cũng có lần lượt gần 33 triệu cổ phiếu và hơn 19 triệu cổ phiếu HNG được sang tay, tương ứng tổng giá trị là 550 tỷ đồng và 329 tỷ đồng. 

BẢO VY