BizLIVE - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chính phủ Việt Nam đưa ra chiến lược ưu tiên phát triển toàn diện tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0. Bằng kế hoạch cụ thể tạo ra quan điểm hiểu biết ở cơ quan chính sách. Thứ ba, là đạo tạo nguồn nhân lực.
Làm gì để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0?
Các diễn giả trong phiên thảo luận “Thị trường số, cơ hội toàn cầu”
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trong phiên thảo luận chủ đề “Thị trường số, cơ hội toàn cầu” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN sáng 13/9 cho biết, đối với Việt Nam, Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trong đó có nội dung kinh tế số tác động rất sâu sắc ngay trong giai đoạn hiện nay và những năm tới đây, trong cả vấn đề cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, với quy mô dân số gần 100 triệu dân có những tồn tại nhất định liên quan đến trình độ lao động.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đồng hành với việc nắm bắt những thay đổi của xu thế phát triển đặc biệt CMCN 4.0, câu chuyện đảm bảo thị trường lao động truyền thống của Việt Nam là bài toán. Không thể để lao động, doanh nghiệp Việt Nam bị bỏ lại phía sau trong xu thế phát triển của cuộc CMCN 4.0 và kinh tế số.
Bộ trưởng dẫn chứng về số liệu đánh giá của Bộ Công Thương trong quá trình nghiên cứu 2 ngành công nghiệp cơ bản là dệt may, da giày cho biết, từ nay đến năm 2020 CMCN 4.0 với nội dung lớn tự động hóa làm mất khoảng 86% công ăn việc làm ngành dệt may, 74% công ăn việc làm ngành da giày. 
Còn những vấn đề khác của kinh tế số ở các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đặc biệt dịch vụ đang đặt ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Việt Nam cần cân bằng và dung hòa chiến lược phát triển bao gồm giải pháp hạ tầng và khuôn khổ pháp lý, tạo ra nhận thức chung của doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa vì Việt Nam có đến 97% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng dẫn thêm ví dụ nữa để thấy thách thức lớn đặt ra cho Chính phủ. Cụ thể, năm 2017 theo khảo sát của Bộ Công Thương có 82% doanh nghiệp Việt Nam đang mới ở điểm bên ngoài cuộc CMCN 4.0. 
“Với Chính phủ Việt Nam có 3 nội dung cơ bản cần làm. Thứ nhất, có chiến lược phát triển toàn diện tiếp cận CMCN 4.0. Thứ hai, bằng kế hoạch cụ thể tạo ra quan điểm hiểu biết ở cơ quan chính sách. Thứ ba, là đạo tạo nguồn nhân lực”, Bộ Trưởng Công Thương nói. 
Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, nếu không có chiến lược chung với nỗ lực chung trong nội khối ASEAN thì chắc chắn sẽ không khai thác được cơ hội kinh tế số.
Làm rõ hơn về vai trò của Chính phủ, theo Bộ trưởng, Chính phủ xây dựng, hoàn thiện môi trường nói chung bao gồm thể chế, pháp lý là cơ bản nhất để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.
Thứ 2, những điều kiện hiện đã có nền tảng ban đầu, cam kết về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, vấn đề đầu tư, đảm bảo an ninh, an toàn cho người sử dụng thương mại điện tử trong thanh toán điện tử. 
Thứ 3, câu chuyện nguồn kinh phí cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ cần tạo ra bằng nguồn lực xã hội nhưng không quan trọng bằng chính sách để giải phóng nguồn lực. “Chúng tôi đang nói về Chính phủ kiến tạo, Chính phủ công khai, minh bạch tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân”, Bộ trưởng nói. 
Cuối cùng, theo Bộ trưởng là chiến lược đào tạo nhân lực, Việt Nam không làm được điều này nếu không tăng cường vai trò của doanh nghiệp tư nhân. 

NGUYỄN THẢO