BizLIVE - CTCP Khoáng sản Bình Thuận (mã KSA) – cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 22/02/2018 do vi phạm công bố thông tin.
Lại vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu KSA bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
Theo đó, KSA đã không công bố thông tin trong Quyết định số 1156 của Cục Thuế Bình Thuận về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với KSA.
Với vi phạm này, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu KSA vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 22/02/2018. Do đó, cổ phiếu KSA chỉ có thể được giao dịch vào phiên chiều của mỗi ngày giao dịch.
Theo văn bản giải trình của KSA, công ty cho biết đã nghiêm khắc kiểm điểm, nhắc nhở cán bộ phụ trách công bố thông tin, đồng thời thực hiện công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách.
Về phần nghĩa vụ thuế, công ty đang làm việc với cơ quan thuế về kế hoạch thanh toán nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước. Dự kiến, KSA mở và sử dụng lại hóa đơn vào quý II/2018.
Trước đó, cổ phiếu KSA đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/10/2016 vì vi phạm công bố thông tin.
Kết thúc năm 2017, KSA đạt doanh thu thuần 316 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016, nhưng không đạt kế hoạch là 1.500 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt trên 12 tỷ đồng, tăng 100% so với mức 6 tỷ đồng năm 2016, nhưng không đạt kế hoạch đặt ra là 20 tỷ đồng.
Tổng tài sản của KSA đạt 1.274 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016 là 1.243 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu KSA đã rơi vào vùng giá của “cổ phiếu trà đá” khi thị giá chỉ 4.000 – 6.000 đồng/cổ phần từ cuối năm 2015.
Từ cuối tháng 8/2016, thị giá KSA rơi về vùng giá 1.800 đồng/cổ phần. Đến nay, thị giá KSA đang ở mức 800-900 đồng/cổ phần.

HOÀNG ANH