BizLIVE - KSH vừa quyết định bổ nhiệm vị trí phó Tổng giám đốc và thoái bớt vốn ở 2 công ty liên kết.
KSH: Biến động lãnh đạo và thoái vốn ở 2 doanh nghiệp
Cổ phiếu KSH đang giao dịch ở vùng giá 2.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và phát triển KSH (mã KSH) vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Thành Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 29/6/2018.

Như vậy hiện ban giám đốc KSH có Tổng giám đốc Hoàng Văn Long, bà Đặng Thị Thu Phương là Giám đốc tài chính và ông Trung mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, KSH cũng vừa thông báo về việc thoái vốn ở 2 doanh nghiệp. Gồm việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng đang sở hữu 37,7% vốn điều lệ xuống còn 19%. Thoái vốn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy đang sở hữu 44,49% vốn xuống còn 19%. Thời gian thực hiện trong quý II và III/2018.

Như vậy, hiện KSH còn 2 công ty con gồm Công Ty đầu tư Tam Nguyên, Công ty Đầu tư Tài nguyên Sapa; 3 công ty liên kết gồm 2 công ty mới thoái bớt vốn kể trên và Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai (nắm 30%).

HUYỀN TRÂM