BizLIVE -
"Với các dự án này, nếu các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên doanh với nhau hoặc doanh nghiệp trong nước liên doanh lại thì hoàn toàn có thể thực hiện được", Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định.
“Khuyến khích doanh nghiệp liên doanh với nhau, liên doanh với nước ngoài để làm dự án cao tốc Bắc - Nam”
Ảnh minh họa.
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sáng ngày 5/6, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình đã nêu vấn đề về việc doanh nghiệp xây dựng giao thông trong nước khó tham gia các dự án lớn, chẳng hạn như dự án đường cao tốc Bắc - Nam, do năng lực tài chính không đáp ứng được, các ngân hàng cũng không muốn mở rộng nguồn vốn để cho vay.
"Với các dự án giao thông lớn cần phải mời gọi đầu tư từ nước ngoài, vậy Bộ GTVT nhận thức về vấn đề này như thế nào và có những giải pháp gì để các doanh nghiệp trong nước tham gia, nếu như mời gọi đầu tư từ nước ngoài thì phải làm gì để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện đúng thời hạn, không gây vướng mắc, cản trở trong thời gian sắp tới?", đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đặt vấn đề.
Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông là dự án lớn, mỗi dự án cũng có nguồn vốn từ 5.000 tỷ đồng tới 20.000 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, ngân sách hiện nay đang khó khăn.
Đồng thời, nguồn lực trong nước cũng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư các dự án BOT giai đoạn trước nên nguồn lực rất hạn chế, tín dụng các ngân hàng cũng đã đầu tư nhiều cho các dự án BOT. Do đó, có thể nói, các doanh nghiệp trong nước cũng khó khăn và nguồn vốn, tín dụng.
Tuy nhiên, đây là dự án lớn, trọng điểm phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về đấu thầu. Do đó, Bộ GTVT đã thực hiện đấu thầu quốc tế, thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài cùng lập hồ sơ mời thầu, các Bộ có liên quan đã cho ý kiến về hồ sơ mời thầu để chúng ta thực hiện đấu thầu quốc tế.
"Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước có thể liên doanh 3-4 doanh nghiệp trong nước để thành một đơn vị. Như vậy, liên doanh này có thể đáp ứng yêu cầu tài chính của doanh nghiệp là đảm bảo 20% vốn đầu tư dự án theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và có thể thu xếp nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn", Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng cũng nêu ra một phương án khác là doanh nghiệp trong nước liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, bởi đấu thầu quốc tế nên các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có thể liên doanh, liên kết với nhau.
"Với các dự án này, nếu các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên doanh với nhau hoặc doanh nghiệp trong nước liên doanh lại thì hoàn toàn có thể thực hiện được dự án", Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng chia sẻ rằng, đến nay, Bộ GTVT đã bán được 81 bộ hồ sơ, với 34 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp nước ngoài và 24 doanh nghiệp trong nước. Tiến độ bán hồ sơ vẫn tiếp tục gia tăng về số lượng. Khoảng tháng 8, Bộ GTVT sẽ mở thầu sơ tuyển và đến tháng 9 sẽ báo cáo Quốc hội các nội dung liên quan đến dự án cao tốc Bắc – Nam, giai đoạn phía Đông.   

HẠ AN