BizLIVE - Trong năm 2017, đã có lúc Toyota gần như "đuổi kịp" Thaco khi chỉ còn cách nhà sản xuất đứng thứ nhất về thị phần - Thaco 1,5%. Tuy nhiên, trong khi Toyota chỉ sở hữu một thương hiệu xe du lịch thì Thaco sở hữu tới 3 thương hiệu xe du lịch bao gồm: Mazda, Kia và Peugeot và 2 thương hiệu xe thương mại Thaco Bus và Thaco Truck.

NGUYỄN THẮM