BizLIVE - Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, đến cuối năm nay khi tất cả các trạm thu phí không dừng đi vào hoạt động sẽ có cơ sở dữ liệu về trạm thu phí BOT để các bộ, ngành và người dân giám sát.
Hoàn thành thu phí không dừng, giám sát BOT để tránh thiệt thòi cho người dân
Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể ngày 5/6
  • Tại Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể ngày 5/6, đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Hưng Yên đã đề nghị Bộ trưởng làm rõ cách tính định mức giá thu phí và cách thức lưu lượng xe đi lại qua trạm BOT để cho người dân dễ tiếp cận, theo dõi và giám sát để tránh những thiệt thòi cho người dân.
  •  
  • Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, đối với công tác quyết toán đầu vào của các dự án BOT phải đảm bảo công khai, minh bạch. Đến thời điểm này, 62 trạm BOT đảm bảo quyết toán. Tồn tại của công tác quyết toán hiện nay tập trung vào phần giải phóng mặt bằng ở các địa phương.
  •  
  • Đầu vào, Bộ Giao thông đã có cổng thông tin điện tử để cung cấp cho các cơ quan chức năng có liên quan giám sát chặt chẽ, còn đối với đầu ra là thu phí của người dân với số tiền đảm bảo đúng như mức mà nhà đầu tư bỏ ra.
  •  
  • "Hiện nay, công đoạn này chúng ta đang làm thủ công, nghĩa là Bộ GTVT đang giao cho Tổng cục đường bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm toán việc thu phí BOT", Bộ trưởng cho biết.
  •  
Khi tất các dự án thu phí không dừng đi vào hoạt động thì sẽ có 2 giải pháp để giám sát thu phí, thứ nhất là phầm mềm thu phí tại từng trạm BOT, kết nối từ doanh nghiệp quản lý trạm đến cơ quan nhà nước, thứ hai là mỗi trạm vẫn còn làn thu phí thủ công để phục vụ xe có thẻ ưu tiên hoặc xe nước ngoài đi vào Việt Nam.  
Trả lời chất vấn của đại biểu về thu phí không dừng, vì sao tới giờ vẫn khó thực hiện, mới triển khai đạt 30% trên toàn quốc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, hạn cuối cùng thực hiện thu phí tự động không dừng là 31/12/2019 cho tất cả các trạm thu phí. Bộ Giao thông vận tải chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên đã thực hiện được 28 trạm, còn 15 trạm đang triển khai.
Giai đoạn 2, Bộ Giao thông vận tải đấu thầu công khai, hiện các đơn vị tham gia đã khảo sát 33 trạm thu phí, theo cam kết nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dự án thu phí tự động không dừng có một bất cập là việc dán thẻ và nộp tiền vào thẻ để sử dụng thì còn đang hạn chế. Nguyên nhân là do hiện nay chưa hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống thu tự động nên các trạm thu phí.
“Mặc dù có làn thu phí không dừng, chúng ta vẫn thu phí thủ công. Hiện nay có tâm lý là thu phí tự động cũng được mà thu phí thủ công cũng được. Lái xe mặc dù gắn thẻ vẫn có thể không nộp tiền, đi theo phương thức thủ công”, Bộ trưởng cho biết.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, hiện nay, dán thẻ chưa gắn chip toàn bộ các trạm trên toàn quốc nên số lượng doanh thu từ các làn thu phí không dừng không cao.
“Để giải quyết việc này, bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị lắp đặt thiết bị đúng theo tiến độ, sắp tới chúng tôi tham mưu cho Chính phủ ban hành một số chỉ thị, chỉ đạo để đến cuối năm 2019 tất cả các phương tiện không được gắn thẻ hoặc chưa nộp tiền phải đi vào làn thủ công.
Chúng tôi đã bố trí tất cả các trạm, mỗi trạm chỉ khoảng 1-2 làn thủ công, phương tiện nào không chấp hành phải xếp hàng. Lúc đó kéo dài 5-10km thì cũng phải xếp hàng, không được quyền đi vào làn thu phí tự động”, Bộ trưởng nêu giải pháp.
Đồng thời, để tạo điều kiện cho lái xe gắn thẻ cũng như nộp tiền thuận lợi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để liên thông thẻ thu phí với tài khoản của thẻ các ngân hàng để người sử dụng thẻ thuận lợi hơn. Sắp tới Bộ sẽ tham mưu ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác gắn thẻ.
Bộ trưởng cho biết thêm, việc thu phí tự động hoàn thành triển khai vào cuối năm nay. Theo đó, cuối năm nay tất cả các trạm thu phí sẽ có camera kiểm soát lưu lượng hàng ngày. Từ đó, sẽ kiểm đếm từng loại xe để đối chiếu doanh thu và việc kiểm tra doanh thu sẽ tốt hơn hiện nay nhiều.

HẠ AN