BizLIVE - Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng mức xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Giá xăng dầu không tăng trước Tết Nguyên đán
Ảnh minh họa.
Như vậy, giống với kỳ điều chỉnh xăng dầu ngày 16/1/2019, tại kỳ điều chỉnh ngày 31/1/2019, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được giữ ổn định.
Theo, Liên Bộ Công Thương - Tài chính, nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm người dân đi lại, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước.
Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 là 1.673 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.462 đồng/lít); với xăng RON95 là 825 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 645 đồng/lít); với dầu diesel là 1.003 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 430 đồng/lít); với dầu hỏa là 652 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 295 đồng/lít); và với dầu mazut là 1.196 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 583 đồng/kg).
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.275 đồng/kg.

HOÀNG HÀ