BizLIVE - Năm 2019, Safoco dự kiến dành ra 30 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 38%.
Giá cổ phiếu xu hướng tăng, Safoco sẽ trả cổ tức 38% cho cổ đông năm 2019
Ảnh minh họa.
CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (Safoco – mã SAF) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Trong năm 2019, Safoco đạt tổng doanh thu 1.066 tỷ đồng, vượt 3% so kế hoạch và vượt gần 5% so với năm trước.
Lợi nhuận trước thuế đạt 52,7 tỷ đồng, hoàn thành 92,5 kế hoạch, tăng 4,3% so với năm trước.
Do đó, công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức là 38%, trong đó 30% bằng tiền mặt, 8% bằng cổ phiếu dựa trên cơ sở lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2019 là 41,9 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ và hoạt động từ thiện, công ty dành 30 tỷ đồng chia cổ tức.
Như vậy, với tỷ lệ cổ tức 8% bằng cổ phiếu năm 2019, Safoco sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Dự kiến mức vốn tăng thêm 27%, tương ứng với 21,37 tỷ đồng (2.137.901 cổ phiếu) để nâng vốn điều lệ từ điều lệ từ 79,1 tỷ đồng lên thành 100,5 tỷ đồng.
Trong đó, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức: 8% (633.452 cổ phiếu); Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 19% (1.504.449 cổ phiếu). Thời gian thực hiện dự kiến năm 2020.
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay, công ty cho biết năm 2020 biến đổi khí hậu đang diễn ra, dự báo sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục, hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Lửu Long sẽ kéo dài và nghiêm trọng hơn so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản lượng sản nông nghiệp, do đó giá một số nguyên liệu chính có thể biến động tăng tác động đến khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận.
Cộng thêm diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm, thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, FTA với EU...) với yêu cầu cao hơn… là những thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp trong nước.
Đối với công ty, thương hiệu Safoco phát triển bền vững, sản phẩm chất lượng cao, đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ở các nước thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, khối EU. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dựa trên cơ sở đó, Safoco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng sản lượng bán ra dự kiến ở mức 13.900 tấn. Tổng doanh thu ở mức 1.070 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế là 55 tỷ đồng, sau thuế là 44 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 30% vốn điều lệ.
Các chỉ số tài chính năm 2019 của công ty khá tốt. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 2,28 lần >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 54%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 4,95% (100 đồng doanh thu tạo ra 4,95 đồng lợi nhuận).
Trên thị trường, kết thúc tuần (27/3), thị giá SAF chốt ở mức 54.800 đồng/cổ phần, tăng 7,5% so với đầu tháng 3 với mức 51.000 đồng/cổ phần (ngày 02/3).

HOÀNG ANH