BizLIVE - Theo lãnh đạo KIDO, KDC đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 thận trọng để dành nguồn lực củng cố nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A, chọn lọc đối tác thực hiện OEM.
ĐHĐCĐ KIDO: Đặt kế hoạch lợi nhuận “thận trọng” 300 tỷ đồng, tăng trưởng 70%
Sáng ngày 14/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn KIDO (KIDO, mã KDC) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2018, KIDO đạt 7.609 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 133 tỷ đồng, chiếm 75% trong cơ cấu lợi nhuận và đạt tốc độ tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Cổ tức thực hiện 10% bằng tiền, tương đương dành 205,7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.
Năm qua, ngành FMCG không tăng trưởng như kỳ vọng và dự báo trước đó đã ảnh hưởng đến ngành hàng lạnh của KIDO. Nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là sự thay đối chính sách thương mại của Mỹ và cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã có tác động tiêu cực đến ngành dầu ăn, đây cũng là ngành kinh doanh cốt lõi của KDC. Giá dầu thế giới liên tục sụt giảm, cùng với biến động tỷ giá đã khiến cho KIDO bị “lỗ” ngay khi nguyên liệu giao về đến cảng.
Trước bối cảnh đó, KIDO đã chủ động thực hiện nhiều thay đổi mạnh mẽ để giảm thiểu tác động từ thị trường đến hoạt động kinh doanh và chiến lược tập đoàn. KIDO chủ trương củng cố nền tảng cho phát triển dài hạn. Như đối với ngành hàng lạnh, KIDO chủ trương phát triển các sản phẩm cốt lõi của ngành kem và theo đuổi mục tiêu phát triển khẩu vị địa phương. KIDO đứng ngoài cuộc đua giảm giá, khuyến mãi trên thị trường sữa chua và thận trọng tập trung vào việc tung sản phẩm mới ngành thực phẩm lạnh.

“Thời kỳ khó khăn của KDC xem như đã qua”
Năm nay, KDC đặt kế hoạch doanh thu 8.300 tỷ đồng, tăng 9,1%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2018. Cổ tức kế hoạch 12%.
KDC đánh giá kế hoạch kinh doanh năm 2019 là kế hoạch kinh doanh thận trọng so với những gì đã đạt được trong 5 tháng đầu năm (đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận). Tuy nhiên, KDC muốn đưa ra kế hoạch kinh doanh “khá bảo thủ” nhằm để dành nguồn lực tài chính để làm cơ sở hạ tầng, tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A, chọn lọc đối tác thực hiện OEM. Ban điều hành KDC tin tưởng chắc chắn sẻ đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Ông Trần Kim Thành chia sẻ trong phần thảo luận tại Đại hội rằng, thời kỳ khó khăn của KDC xem như đã qua và sẽ có những phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Tình hình thị trường thuận lợi KDC sẽ đẩy mạnh triển khai các ngành hàng khi đó những đầu tư của KDC trong thời gian qua sẽ phát huy hiệu quả xứng đáng.
Đại hội thảo luận
Chiến lược phát triển ngành dầu ăn khi KIDO sở hữu nhiều công ty dầu? Mỗi thương hiệu dầu hướng tới một phân khúc, nên không có sự cạnh tranh lẫn nhau. Trong đó, Tường An tập trung vào nhóm tiêu dùng – sản phẩm cao cấp; Vocarimex tập trung vô mảng bán buôn –kênh công nghiệp và kênh xuất khẩu; Golden Hope hướng đến phân khúc tầm trung.
Xu hướng Ngành tiêu dùng nhanh có thay đổi nhanh trong kênh phân phối, KIDO có biện pháp gì để thích ứng? KIDO thích ứng thay đổi từng kênh, đã có sự chuẩn bị cho kênh siêu thị, kênh bán lẻ bao gồm cả dòng sản phẩm nào để phục vụ kênh phân phối nào.
Trước đây KIDO sản xuất bánh kẹo, trong tương lai KIDO có quay trở lại sản xuất bánh kẹo hay không? Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông và xem xét về ý kiến này.
Chiến lược của KIDO là gì khi giá dầu ăn đang trong xu hướng giảm? Chúng tôi mở rộng nhiều nguồn cung cấp nguyên liệu. KDC có lợi thế nhà mua nguyên liệu lớn nên có nhiều lựa chọn và chọn mua với giá cạnh tranh. KDC đi theo chiến lược cao cấp hóa sản phẩm do nhu cầu của người dân – chọn lựa sản phẩm có lợi cho sức khỏe.
Tỷ lệ sở hữu của KDC tại các cty con? Tỷ lệ sở hữu của KDC 51% tại VOC, 75% tại TAC, 75% tại Golden Hope, 65% tại KDF.
Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm? Doanh thu 2.665 tỷ đồng, lợi nhuận 137 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HỒNG QUÂN