BizLIVE - Ước tính Đại học Tân Tạo đã chi ra khoảng 13,3 tỷ đồng để gom vào 4,2 triệu cổ phần ITA.
Đại học Tân Tạo liên tiếp mua vào lượng lớn cổ phiếu ITA
CTCP Đại học Tân Tạo (Đại học Tân Tạo) vừa công bố đã mua thoả thuận thành công gần 4,2 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA), được thực hiện vào ngày 15/9.
Theo số lượng đăng ký mua ban đầu là 5 triệu cổ phần ITA, Đại học Tân Tạo đã mua không đủ số lượng đăng ký, do điều kiện thị trường chưa phù hợp.
Trên thị trường, thị giá của ITA ngày 13/9 xoay quanh mức 3.200 đồng/cổ phần. Như vậy, ước tính Đại học Tân Tạo đã bỏ ra khoảng 13,3 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại ITA từ mức 7,42% lên mức 7,87% vốn điều lệ.
Từ đầu năm 2017 đến nay, thị giá ITA giảm mạnh, chỉ xoay quanh mức 2.200 - 4.400 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, đây là mã cổ phiếu có số lượng giao dịch lớn từ hàng triệu đến hàng chục triệu cổ phần/phiên trên sàn thời gian qua.
Hiện cổ đông lớn nội bộ cũng đồng thời là Chủ tịch Đại học Tân Tạo là bà Đặng Thị Hoàng Yến. Bà Yến cũng là Chủ tịch HĐQT của ITA và đang nắm giữ 5,79% vốn điều lệ của công ty này.
Ông Huỳnh Hổ, thành viên HĐQT của ITA và là Giám đốc Đại học Tân Tạo cũng đang nắm giữ 0,0034% vốn điều lệ của ITA.
Tiếp đó, Đại học Tân Tạo cũng vừa công bố thông tin mua thêm 10 triệu cổ phần ITA từ ngày 24/9/2019 đến 05/10/2019, theo phương thức thoả thuận, để nâng tỷ lệ nắm giữ từ 7,87% lên 8,93%, nếu thành công.

HOÀNG ANH