BizLIVE - Năm 2018, Tập đoàn Lộc Trời báo lãi giảm nhẹ 9% so với năm 2017 chỉ còn 501 tỷ đồng.
Công ty sản xuất gạo “Hạt ngọc trời” báo lãi 501 tỷ đồng năm 2018
Ảnh minh họa.
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2018. Theo đó, tổng tài sản của công ty tăng 15% lên mức 7.728 tỷ đồng so với đầu năm.
Tài sản ngắn hạn tăng 20% và đạt 6.559 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 16% lên 3.993 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 22% lên 2.252 tỷ đồng so với đầu năm ở các khoản mục nguyên vật liệu tăng 40%, thành phẩm tăng 35% và hàng hoá tăng 19%.
Nợ phải trả tăng 20% lên 5.156 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản mục nợ vay ngắn hạn tăng 39% lên 2.999 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm 31% còn 179 tỷ đồng.
Kết thúc quý IV/2018, Lộc Trời đạt doanh thu thuần 2.394 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017 là 2.494 tỷ đồng.
Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 7% và đạt 1.772 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 8% và đạt 621 tỷ đồng. Chi phí bán hàng trong kỳ giảm 26% còn 225 tỷ đồng khiến lợi nhuận từ kinh doanh tăng 74% và đạt 271 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác không đóng góp nhiều trong kỳ nên lợi nhuận trước thuế của LTG tăng 66% và vẫn ở mức 271 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2018, hoạt động kinh doanh của LTG không bằng so với năm 2017, do doanh thu thuần bán hàng giảm gần 4% còn 7.906 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2,8% còn 1.747 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng giảm 9% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, do đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 8,2% và đạt 490 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác cũng không tăng so với năm 2017 chỉ còn 10 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế cũng giảm 9% chỉ còn 501 tỷ đồng so với năm 2017.
Tập đoàn Lộc Trời, tiền thân là CTCP Bảo vệ thực vật An Giang, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế của SRP (Diễn đàn lúa gạo bền vững quốc tế do Uỷ ban môi trường của Liên Hợp Quốc và Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế thành lập).
Ngày 24/7/2017, công ty chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mã cổ phiếu LTG. Trước đó, vào tháng 5/2017, LTG đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Khoa học Viên Thị Hồ Nam của Trung Quốc để thành lập Công ty Liên doanh Giống và Thương mại Nông sản, mở đường cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam.

HOÀNG ANH