BizLIVE - Đại hội đồng cổ đông của CJ Cầu Tre vừa thông qua việc mở thêm hạn mức tín dụng 20 triệu USD tại Ngân hàng DBS để thanh toán các chi phí thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm mới tại KCN Hiệp Phước.
CJ Cầu Tre nâng mức đầu tư vào nhà máy mới lên gần 2.000 tỷ đồng

Theo nguồn tin của CTCP Thực phẩm CJ Cầu Tre, hợp đồng hạn mức tín dụng nói trên có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 9/08/2018, được bảo lãnh bởi Công ty CJ CheilJedang – cổ đông lớn của CJ Cầu Tre.

Được biết, trung tuần tháng 7/2018, Đại hội đồng cổ đông của CJ Cầu Tre đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Chế biến Thực phẩm mới tại KCN Hiệp Phước là 1.965 tỷ đồng.
Được biết, chủ trương xây dựng Nhà máy Chế biến Thực phẩm mới tại KCN Hiệp Phước được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu vào tháng 7/2016. Thời điểm đó, công suất nhà máy mới dự kiến 10.000 tấn sản phẩm/năm, có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.
Nguồn vốn tài trợ dự án theo tính toán ban đầu là từ việc phát triển Dự án chuyển đổi công năng khu đất trụ sở chính thành khu phức hợp và kết hợp vay vốn theo chương trình kích cầu đầu tư của TP. HCM.
Năm 2018, CJ Cầu Tre đặt kế hoạch doanh thu 1.324,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh chính là 1.306 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng.

 


HỒNG QUÂN