BizLIVE -
Những lát cắt thủ tục hành chính đã tạo ra “tiền tươi thóc thật” cho doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí cho nền kinh tế.
Cải cách hành chính: Những lát cắt “tiền tươi thóc thật”
Ảnh minh họa.
Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả quá trình thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính những năm qua.
Quá trình này được đánh dấu từ Quyết định số 1642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/8/2016, về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng. Một nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là thực hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đến nay, gần một nhiệm kỳ đã qua.
Sau khi được thành lập, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đến tháng 7/2017, trên cơ sở tiếp cận với các hiệp hội và ngành hàng, Tổ công tác bắt đầu đi sâu vào việc kiểm tra, đôn đốc, đi sâu vào cắt bỏ các điều kiện kinh doanh.
Trong ba năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đã tiến hành trên 70 cuộc kiểm tra tại 24 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 20 địa phương, trong đó có nhiều bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra từ 2-3 lần.
“Và đến nay cải cách trong nhiệm kỳ này cũng là đột phá”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá.
Tính đến nay Chính phủ đã ban hành 22 nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh với tổng số 3.645/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt 6.776/9.926 thủ tục chuyên ngành và đã bỏ 30/120 bộ thủ tục hành chính liên quan kiểm tra chuyên ngành qua cắt giảm, đơn giản hóa.
Một lượng lớn những lát cắt thủ tục hành chính được tiến hành như trên đã tạo ra “tiền tươi thóc thật” cho doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí cho nền kinh tế, và có thể lượng hóa được.
Cụ thể như khi Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá về cải cách năm 2018, chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng đã giảm được 19 USD; ước tính với 12 triệu tờ khai của năm 2018, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD, tương đương với hơn 4 nghìn tỷ đồng thủ tục thông quan. Cùng đó, việc cải cách thủ tục hành chính cũng đã góp phần tiết kiệm được trên 17 triệu giờ lưu kho đối với 5,8 triệu tờ khai xuất khẩu khi giảm từ 58 giờ xuống 55 giờ; tiết kiệm được trên 37 triệu giờ lưu kho đối với 6,2 triệu tờ khai nhập khẩu…
“Thời gian qua chúng ta đã cải cách rất quyết liệt. Đây là những điểm được đánh giá tốt. Các chỉ số xếp hạng về môi trường kinh doanh và các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao cải cách của Việt Nam”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Tuy vậy, Bộ trưởng Dũng nhìn nhận: “Tôi cho rằng mong muốn của người dân, doanh nghiệp là rất đúng, rất chính đáng. Chúng ta đã cải cách rất nhiều nhưng để khẳng định đáp ứng được kỳ vọng của người dân doanh nghiệp hay chưa thì tôi cho rằng thực sự là chưa”.
Theo ông, cải cách cả một quá trình, nhiều vấn đề ăn sâu, tạo ra những bó buộc từ xây dựng thể chế, chính sách. Cải cách là việc phải làm thường xuyên nên không có gì nản lòng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vẫn đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện.
Để việc rà soát, cắt giảm quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành ngày càng thực chất, hiệu quả, ông Dũng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc khi ban hành một văn bản mới phải bãi bỏ một văn bản cũ và phải giảm chi phí thực hiện.
Bên cạnh đó là tạo đột phá trong cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; phát huy hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ vướng vắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

THẾ ANH