BizFILE: Vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Trần Anh Tuấn

BizLIVE - Chân dung cặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Trần Anh Tuấn nổi danh trong lĩnh vực bất động sản - ngân hàng.

NGUYÊN MINH - CƯỜNG TRƯƠNG

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành