BizLIVE - CTCP Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG) vừa có văn bản gửi UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình về việc chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019.
Bị “khai tử” khỏi sàn chứng khoán, Tập đoàn Hoàng Long nói gì?
Tập đoàn Hoàng Long mới gửi văn bản giải trình về việc chậm công bố BCTC, nguyên nhân khiến cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, HLG cho biết công ty này đã gửi các công văn giải trình đến HoSE về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018.

Công ty cũng nhận được quyết định số 305 ngày 8/8 của sở về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HLG của công ty.

Với nội dung giải trình như các công văn đã gửi thì Tập đoàn Hoàng Long và công ty kiểm toán không thống nhất một số chỉ tiêu tài chính trong quá trình kiểm toán dẫn đến không thể phát hành chính thức BCTC kiểm toán năm 2018 cũng như báo cáo soát xét bán niên 2019.

Trước đó, ngày 8/8, HoSE thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu HLG của Tập đoàn Hoàng Long. Theo đó, toàn bộ hơn 44 triệu cổ phiếu HLG sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE từ 9/9/2019. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HLG trên HoSE vào 6/9/2019.

"Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở GDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư", quyết định của HoSE nêu lý do cổ phiếu HLG bị hủy niêm yết.

Trước đó, cổ phiếu HLG đã bị tạm ngừng giao dịch từ 19/6/2019 do Tập đoàn Hoàng Long đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Cổ phiếu HLG chính thức chào sàn ngày 9/9/2009. Hiện giá cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Long đang đứng ở vùng giá hơn 7.700 đồng/CP. Nếu ngày 9/9 tới đây cổ phiếu này chính thức ngừng giao dịch, cổ phiếu HLG đã có tròn 10 năm tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tự lập nêu tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, kết thúc năm 2018, HLG ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.004 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 79,7 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch đề ra. EPS đạt 1.802 đồng/CP.

Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2018 mà giữ lại để xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Thy và có kế hoạch mở rộng hoạt động của Thủy sản Mekong và đầu tư các dự án khác.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất chỉ mở mức 2.568 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng. EPS là 2.171 đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.753 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Nhưng chi phí giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 34,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt hơn 50% kế hoạch lãi cả năm.

HUYỀN TRÂM