BizLIVE - Cổ phiếu AGF sẽ bị huỷ niêm yết từ ngày 17/02 tới đây vì chậm nộp báo cáo tài chính 03 năm liên tiếp, hoạt động kinh doanh cũng thua lỗ 03 năm gần đây.
Bị huỷ niêm yết trên HoSE, Thuỷ sản An Giang sang UPCoM, đặt kế hoạch lãi 22 tỷ đồng năm 2020
Ảnh minh họa.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản về việc huỷ niêm yết bắt buộc đối với trên 28 triệu cổ phiếu AGF của CTCP Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản An Giang, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/02. Ngày giao dịch cuối cùng là 14/02.
Lý do bị huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AGF là công ty này chậm nộp báo cáo tài chính 03 năm liên tiếp, vi phạm khoản 1, Điều 60, Nghị định 58 của Chính phủ (năm 2012) và khoản 1, Điều 26, Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Do đó, HĐQT của Agifish cũng dự liệu sẽ niêm yết cổ phiếu AGF lên sàn UPCoM.
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Agifish đã có những thua lỗ liên tiếp trong 03 năm gần đây. Cụ thể, năm 2017 lỗ 186 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 177 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 255 tỷ đồng.
Dù bị huỷ niêm yết và dự báo tình hình xuất khẩu vẫn chưa thuận lợi, Agifish vẫn lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2020 là 22 tỷ đồng, doanh thu 880 tỷ đồng.
Công ty cũng dự tính sẽ xuất khẩu sản lượng 5.200 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 16 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 80.000 USD và sản lượng nguyên liệu nuôi đạt 5.000 tấn trong năm 2020.
 Nguồn: BCTN 2019 của Agifish.
Theo Agifish, do ảnh hưởng kết quả kinh doanh không thuận lợi từ 02 năm 2017 và 2018 lỗ hơn 270 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của công ty, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất.
Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, sản lượng nuôi chỉ đạt 20% so với qui mô vùng nuôi, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch.
Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng truyền thống tại thị trường EU, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, lại phải mất đi một số khách hàng do không đáp ứng được cho các hợp đồng; không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh, đồng thời phải trích lập khoản dự phòng phải thu khá lớn hơn 348 tỷ đồng làm cho niên độ 2018-2019 tiếp tục lỗ hơn 255 tỷ đồng.
Do đó, mức lỗ lũy kế của công ty đã lên đến 526 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ thực góp là 281 tỷ đồng. Tuy vậy, HĐQT Agifish đã thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền trên 79,7 tỷ đồng và thay đổi niên độ kế toán sang bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào 31/12 cùng năm, bắt đầu áp dụng cho năm 2020.
Vì vậy, niên độ 2020 chia làm 2 giai đoạn bao gồm niên độ chuyển tiếp từ ngày 01/10/2019, kết thúc ngày 31/12/2019 và giai đoạn niên độ áp dụng mới bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kết thúc ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính sẽ được lập riêng cho từng giai đoạn.
Năm 2020, công ty cũng sắp xếp, củng cố lại các vùng nuôi cá nguyên liệu theo hướng thu hẹp vùng nuôi, giảm bớt sản lượng, nâng cao chất lượng, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giá thành cá nuôi hiệu quả cao nhất.
Công ty sẽ tiếp tục cho thuê gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 (2 nhà máy suýt bị bán cùng 2 vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp do khó khăn), chỉ tập trung sản xuất nhà máy AGF7. Đặc biệt, tập trung sản xuất hàng GTGT để xuất khẩu cho thị trường Châu Âu.

LAN ANH