BizLIVE - Theo DATC, công ty đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước thực hiện 125 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.
6 tháng đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận, DATC tiếp tục mua nợ phải thu của ngân hàng tại Vinalines
Ảnh minh họa.
Theo thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), trong 6 tháng đầu năm 2019, DATC tiếp tục thực hiện xử lý nợ gắn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, như: tái cơ cấu Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (SBIC), Công ty Thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprosimex.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số mua nợ của DATC đạt 130,7 tỷ đồng, bằng 43% so với cùng kỳ năm 2018; tổng doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận ước thực hiện 125 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm.
Theo kế hoạch và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, DATC sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, thống nhất định hướng hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu của Công ty, đàm phán mua nợ của các tổ chức tín dụng và đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp.
DATC tiếp tục đàm phán ký hợp đồng mua nợ phải thu của các ngân hàng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ.
Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 của Vinalines cho thấy, tính đến 31/3/2019, Vinalines còn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng 5.868 tỷ đồng. Trong đó, 2.457 tỷ đồng vay ngắn hạn, 3.411 tỷ đồng vay dài hạn, và 1.430 tỷ đồng là nợ dài hạn đến hạn trả.
Trong vấn đề tái cơ cấu Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (SBIC), báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của DATC cho thấy, DATC còn phải thu tới 20.553 tỷ đồng, chiếm đến 99,7% các khoản phải thu của DATC. Đây là các khoản phát hành hối phiếu và trái phiếu dài hạn trong nước và quốc tế để tái cơ cấu nợ cho SBIC.

LAN ANH