BizLIVE -

Cách đây 3,4 năm tỷ lệ nợ/GDP rất cao, chính phủ lúc đó phải thận trọng, giờ Việt Nam đã giảm được rồi. Việt Nam có dư địa tài khóa để xử lý các cú sốc, theo khẳng định của chuyên gia WB.

WB khẳng định Việt Nam có chính sách tài khóa và tiền tệ khôn ngoan trong năm 2019
Ảnh: Bloomberg
Trong buổi công bố báo cáo Điểm lại ngày hôm nay của Ngân hàng Thế giới, ông Alaweed Altabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, Ngân hàng Thế giới, cho rằng Việt Nam cần tính đến sự phát triển thị trường vốn nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Rõ ràng thị trường vốn Việt Nam tăng trưởng tốt, trong đó nhờ vào thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu chính phủ cũng tăng trưởng tốt. Về tương quan với các nước trong khu vực, Việt Nam cũng tương đối nhưng nếu so với GDP thị trường vốn vẫn còn khiêm tốn.
Thị trường cổ phiếu phát triển tốt trong thời gian qua, nếu so Việt Nam với một loạt các nước tại Đông Nam Á, thị trường cổ phiếu Việt Nam càng phát triển ấn tượng hơn, hiện khoảng 52% GDP. Trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam cần tạo thêm điều kiện để có thêm doanh nghiệp niêm yết.
Thị trường tài chính của Việt Nam còn tập trung quá nhiều vào tín dụng ngân hàng. Mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam hiện vẫn còn mỏng. Nếu nhìn vào trái phiếu dài hạn, nhu cầu vẫn còn hạn chế. Thách thức cuối cùng, hạn chế sự đa dạng của sản phẩm đầu tư trên thị trường, sau này Việt Nam cần có cả trái phiếu hạ tầng nhằm huy động vốn cho hạ tầng.
Ông cho rằng Việt Nam cần tăng cường chiều sâu của thị trường vốn. Trước tiên, cần cải thiện nền tảng pháp lý về huy động vốn, xúc tiến sản phẩm đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên khối lượng tài sản dài hạn chưa có nhiều trên thị trường. Cần phải đa dạng hóa hơn nữa. Nội dung cải cách thứ tư, ông khẳng định Việt Nam cần sự tham gia nhiều hơn của các đối tượng khác nhau ví như quỹ hưu trí. Chính phủ cần có phối hợp cải cách để hỗ trợ thị trường.  
Cách đây 3,4 năm tỷ lệ nợ/GDP rất cao, chính phủ lúc đó phải thận trọng, giờ Việt Nam đã giảm được rồi. Việt Nam có dư địa tài khóa để xử lý các cú sốc. Chính sách tiền tệ của Việt Nam rất thận trọng, ổn định rất quan trọng ở Việt Nam, kết hợp giữa chính sách tài khóa thận trọng và chính sách tiền tệ thận trọng sẽ giúp đảm bảo tăng trưởng ổn định thời gian tới. Lạm phát đang được kiềm chế rất tốt. 
Ông Jacques Morisset nhấn mạnh rằng Việt Nam đang có chính sách tài khóa vô cùng khôn ngoan, và nhờ thế tỷ lệ nợ/GDP giảm đáng kể, ít có nước nào giảm được tỷ lệ nợ/GDP giảm ấn tượng như vậy trong 3 năm mà không cần đến chương trình giãn nợ/giảm nợ. 
Ông Morisset nói: “Nếu chúng ta có các cú sốc bên ngoài, chắc chắn chính phủ có dư địa để ứng phó. Nhưng có thể chính phủ đã hơi quá tay khi mà đầu tư công suy giảm, điều này cũng tác động đến nền kinh tế bởi nếu không đầu tư thì chúng ta không có hạ tầng mà tăng trưởng tiếp”.
Alaweed Altabani, Chuyên gia trưởng về Tài chính, Ngân hàng Thế giới, nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước đã giảm được tăng trưởng tín dụng nhưng cùng lúc thanh khoản tăng lên, nhìn vào chính sách tiền tệ, Việt Nam đang làm đúng hướng và chúng tôi ủng hộ quan điểm chính sách của họ. WB mong muốn Việt Nam sẽ có thêm trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết nhằm tăng cường công tác công khai công bố thông tin.
Đến nay, Việt Nam đã tốt nghiệp chương trình xoá đói giảm nghèo, các nguồn vốn tài trợ nước ngoài bớt ưu đãi và chuyển dần sang vay thương mại, trong đó có WB. Ông Ousmans Dione, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng chia sẻ về thay đổi định hướng hỗ trợ Việt Nam của WB. 
Ông Ousmans Dione tuyên bố: “Từ năm 2017, Việt Nam đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình ngưỡng thấp, từ năm 2018, chính sách của chúng tôi là Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong quá trình phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để hệ thống ngân hàng lành mạnh hơn. Chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào hạ tầng, mang lại nguồn thu đẩy mạnh tăng trưởng. Cụ thể, nâng cao hệ thống giao thông liên kết của nền kinh tế, ngoài ra nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực; ngoài ra áp dụng công nghệ hỗ trợ quản lý nhà nước, đẩy mạnh chính phủ điện tử”.
Cùng theo ông Ousmans Dione, Ngoài ra, Việt Nam tăng trưởng rất tốt, nhưng Việt Nam cần xử lý nhiều hơn các yếu tố liên quan đến tự nhiên, xử lý về môi trường, suy thoái tự nhiên. Tăng trưởng cần phải được thực hiện đồng bộ, nhưng phải triển khai đúng thời điểm. Rõ ràng Việt Nam cần phải được cung cấp thêm kiến thức để học hỏi thông lệ tốt từ các quốc gia thu nhập trung bình thành công khác, từ nước thu nhập trung bình thấp để phát triển hơn, đầu tư khôn ngoan hơn. 

NGỌC DIỆP