BizLIVE -

Để đảm bảo an ninh tiền tệ, ngành tài chính Việt Nam mở cửa khá hạn chế, với ngành viễn thông, cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn nhưng cũng phải sau lộ trình 5 năm.

Vốn nước ngoài vào ngành tài chính, viễn thông Việt Nam khó tăng đột biến sau EVFTA?
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.
Hiệp định EVFTA mang lại những gì cho các ngành nghề của Việt Nam, mở ra những cơ hội kinh doanh nào cho doanh nghiệp trong ngành tài chính và viễn thông, tất cả những vấn đề trên đã được đề cập đến trong buổi hội thảo “Ngành tài chính và Viễn thông Việt Nam trước Cơ hội và Thách thức từ Hiệp định EVFTA” tổ chức ngày hôm nay bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Tại buổi hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập thuộc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, cho rằng không nên kỳ vọng vào khả năng FDI vào Việt Nam đối với các ngành tài chính, viễn thông sẽ tăng đột biến. 
Theo bà Trang, so với các điều khoản của WTO đã ký kết, EVFTA không mang lại nhiều đột phá cho ngành tài chính và bảo hiểm. Lý do đơn giản nhất có thể tóm gọn chính ở việc cần phải đảm bảo an ninh tiền tệ.
Bà Trang chỉ ra so với điều khoản WTO trước đây, EVFTA và WTO có một số điểm chung bao gồm mở cửa không hạn chế cho dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; dịch vụ bảo hiểm vận tải quốc tế bao gồm các rủi ro bảo hiểm liên quan đến vận tải biển quốc tế và vận tải hàng không thương mại quốc tế…Với EVFTA, Việt Nam mở cửa không hạn chế cho dịch vụ nhượng tái bảo hiểm. Đối với chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thì chỉ cho phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ; thành lập chi nhánh của bảo hiểm nước ngoài sau 3 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. 
Trong ngành ngân hàng, chỉ cho phép hiện diện thương mại với tùy từng loại nhà đầu tư. Các ngân hàng thương mại EU được phép thành lập tại Việt Nam, tuy nhiên điều kiện còn khá ngặt nghèo. Cụ thể, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài không được mở các điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh ngoại trừ cột ATM. Các công ty tài chính EU được phép thành lập tại Việt Nam, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài. Các công ty cho thuê tài chính EU được phép thành lập tại Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài.
 Bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập thuộc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ngành chứng khoán cũng mở cửa vô cùng hạn chế. Với hiện diện thương mại, nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán EU được thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam (vốn góp nước ngoài đến 49%); doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh (nhưng chỉ đối với dịch vụ quản lý tài sản, thanh toán và thanh toán bù trừ, cung cấp và chuyển thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán, tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ trừ các hoạt động tư vấn chứng khoán cơ bản).
Bà Trang nhấn mạnh rằng như vậy có thể thấy ngành tài chính ngân hàng và ngành chứng khoán có rất ít thay đổi so với WTO trước đây, chính vì vậy vốn FDI vào 2 ngành này sẽ khó có đột biến. 
Với ngành viễn thông, Việt Nam cam kết mở cửa nhiều hơn, tuy nhiên cũng phải sau lộ trình 5 năm. Trong ngành viễn thông chia ra 2 mảng hạ tầng và không có hạ tầng. Với dịch vụ mạng riêng ảo và cả các dịch vụ viễn thông cơ bản khác, mảng dịch vụ có hạ tầng, không nhiều khả năng doanh nghiệp nước ngoài muốn tham gia vào lĩnh vực này bởi đầu tư tốn kém và bởi mảng này không còn nhiều đất phát triển. 
Doanh nghiệp nước ngoài chỉ được cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định.
Mảng dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh nhất. So sánh giữa cam kết WTO và cam kết EVFTA, trong ngành viễn thông, cam kết EVFTA gần như tương tự WTO nhưng có một số điểm mới bao gồm: không hạn chế đối tác Việt Nam; 5 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, vốn nước ngoài được phép đến 75%. 

NGỌC DIỆP