Khai thác bitcoin là một trong các hoạt động công nghiệp mà Trung Quốc cho rằng không tuân thủ các quy định của pháp luật.
Trung Quốc muốn cấm đào Bitcoin
Cấm khai thác bitcoin là hành động thể hiện rõ thái độ của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp tiền ảo. Ảnh: tư liệu
Theo một bản dự thảo, việc hoạt động khai thác Bitcoin là một trong các hoạt động mà chính phủ Trung Quốc muốn xoá bỏ hoàn toàn nhằm ngăn chặn tình hình gia tăng áp lực của chính phủ trong lĩnh vực tiền ảo.
Ngày 8/4, Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc NDRC đã cho biết cơ quan này đang thu thập ý kiến của người dân về danh sách dự thảo ngành công nghiệp nên được khuyến khích, hạn chế và loại bỏ. Danh sách này từng được công bố lần đầu vào năm 2011.
Bản dự thảo sửa đổi này đã bổ sung hoạt động khai thác tiền ảo, bao gồm cả đào Bitcoin, cùng với hơn 450 hoạt động kinh doanh mà NDRC cho rằng nên bị loại bỏ do không tuân thủ các quy định của pháp luật, không an toàn, gây lãng phí tài nguyên hay gây ô nhiễm môi trường.
Không nhắc đến thời gian và kế hoạch cấm khai thác Bitcoin nhưng văn bản này đã nói cần chấm dứt ngay lập tức hoạt động kinh doanh này. Công chúng được phép đưa ra các góp ý về dự thảo này trước ngày 7/5 sắp tới.
Tờ Securities Times cho biết, bản dự thảo này “phản ánh rõ ràng thái độ trong chính sách về công nghiệp của quốc gia” đối với ngành công nghiệp tiền ảo.
Kể từ năm 2017, khi Trung Quốc bắt đầu cấm hoạt động buôn bán Bitcoin ICO và cho đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo ở địa phương, ngành công nghiệp này đã luôn bị kiểm tra và quản lý một cách nghiêm ngặt.

Theo Zing News