Nhật Bản có nợ công trên GDP cao nhất thế giới, với 237%, theo sau là Hy Lạp, Lebannon và Italy.
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

5 năm qua, khối nợ luôn là chủ đề khiến các thị trường toàn cầu lo lắng. Dù kinh tế tăng trưởng và lãi suất thấp kỷ lục giúp các chính phủ dễ trả nợ hơn, nó cũng khiến khối nợ chính phủ toàn cầu chạm mốc 63.000 tỷ USD năm 2017, theo số liệu sẵn có mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – Global Debt Database.

Tính theo nợ công danh nghĩa, 3 nền kinh tế hàng đầu thế giới – Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đứng đầu danh sách nặng nợ. Trong khi đó, nếu tính theo tỷ lệ nợ công trên GDP, Nhật Bản, Hy Lạp và Lebannon lại chiếm các vị trí đầu tiên.

Dưới đây là các quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới, theo số liệu của IMF.

Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

1. Nhật Bản

Nợ công trên GDP: 237,6%

Nợ công danh nghĩa: 11.588 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 60,2%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

2. Hy Lạp

Nợ công trên GDP: 181,8%

Nợ công danh nghĩa: 365 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 60,5%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

3. Lebannon

Nợ công trên GDP: 146,8%

Nợ công danh nghĩa: 79 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 58,3%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

4. Italy

Nợ công trên GDP: 131,8%

Nợ công danh nghĩa: 2.557 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 53,6%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

5. Bồ Đào Nha

Nợ công trên GDP: 125,7%

Nợ công danh nghĩa: 281 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 42,2%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

6. Sudan

Nợ công trên GDP: 121,6%

Nợ công danh nghĩa: 55,9 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 93,4%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

7. Singapore

Nợ công trên GDP: 111,1%

Nợ công danh nghĩa: 364 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 40,4%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

8. Mỹ

Nợ công trên GDP: 105,2%

Nợ công danh nghĩa: 20.500 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 41,1%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

9. Bỉ

Nợ công trên GDP: 103,4%

Nợ công danh nghĩa: 511 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 32,2%
Những quốc gia vay nợ nhiều nhất

10. Ai Cập

Nợ công trên GDP: 103%

Nợ công danh nghĩa: 245 tỷ USD
Nợ công trên tổng nợ: 78,9%

Theo VnExpress