Kinh tế qua hoạt hình: Đường cong Phillips

Lề Phương

11:51 19/07/2015

BizLIVE -

Một số lý thuyết về sự đánh đổi của Phillips vẫn đúng tới bây giờ. Ví dụ khi kinh tế tăng trưởng, người người có việc làm, thì chắc chắn lạm phát sẽ hoành hành.

Bill Phillips là một tay săn cá sấu "kiêm" nhà kinh tế học đến từ New Zealand. Ông phát hiện ra rằng khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, lương tăng nhanh hơn, thu nhập khả dụng của mọi người cao hơn, giá cả sẽ nhảy vọt và lạm phát cũng vậy. 
Tương tự, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, tiền tiêu ngoài nền kinh tế ít hơn, dẫn đến lạm phát giảm. 
Quan hệ nhân quả này được mọi người gọi là Đường cong Phillips. Thậm chí chính phủ thiết lập chính sách theo đường cong này, xoa dịu lạm phát khi họ tăng cường chi tiêu, tạo việc làm.  

LỀ PHƯƠNG