Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Mã CK : YTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn812,00026.4
Huỳnh Thị Phương Tứ144,8704.7
Huỳnh Công Triết97,4003.2
Dư Quốc Đông90,7002.9
Dư Quốc Chinh69,3662.3
Huỳnh Thị Phương Thuần68,8602.2
Trịnh Đào Cung56,9501.8
Huỳnh Thị Phương Trâm28,7100.9
Phạm Tố Hà17,0000.6
Huỳnh Thị Phương Thảo4,4000.1
Nguyễn Hải Hà1,1000.0
Nguyễn Thị Thu Thủy5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD