Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào - Mã CK : YRC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam969,00051.0
Nguyễn Chí Thịnh129,8306.8
Nguyễn Văn Quang27,4031.4
Nguyễn Văn Cường26,6471.4
Nguyễn Thị Thùy Dương15,8130.8
Nguyễn Tuấn Anh7,2200.4
Nguyễn Thị Hồng Phương4,4650.2
Nguyễn Xuân Quang4,0850.2
Nguyễn Đăng Trung3,8000.2
Nguyễn Hải Vân1,9950.1
Nguyễn Thúy Quỳnh1,1400.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD