Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 - Mã CK : YEG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Anh Vũ70.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YEG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD