Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội - Mã CK : XPH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam10,378,03080.0
Trương Văn Minh16,0830.1
Lê Diệu Thúy12,1500.1
Lê Hải Sơn3,9860.0
Đỗ Thúy Ngọc2,0000.0
Lê Quang Tín2,0000.0
Lê Hồng Sơn880.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : XPH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Diệu ThúyPhó Giám đốcBán12,15012,150010/04/201512,150
Đỗ Thúy NgọcThành viên BKSMua02,0002,00013/04/20152,000
Lê Quang TínThành viên BKSMua02,0002,00009/04/20152,000
Lê Hải SơnKế toán trưởngBán3,9863,986-2,60013/03/20151,386
Lê Hải SơnKế toán trưởngBán7,9866,600-4,00027/02/20153,986
Lê Hồng SơnỦy viên HĐQTBán26,28826,288-26,20025/02/201588
Lê Quang TínThành viên BKSBán221,840221,840-221,84026/01/20150
Lê Diệu ThúyPhó Giám đốcBán15,95015,950-3,80028/01/201512,150
Lê Diệu ThúyPhó Giám đốcBán15,95015,950027/02/20150
Đỗ Thúy NgọcThành viên BKSBán166,978166,978-166,97821/01/20150
1