Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú - Mã CK : XMD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai3,426,15085.7

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : XMD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Thanh DoanTV BKSBán4,5004,500-4,50021/08/20170
Đỗ Thị VânTV BKSBán43,90043,900-43,90021/08/20170
Phạm Thị Thanh DoanTV BKSBán9,5009,500-9,50021/08/20170
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân MaiCổ đông lớnMua2,600,0001,400,000826,15009/08/20173,426,150
1