Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam - Mã CK : XHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư VAC Việt Nam5,427,00025.7
Bùi Thị Hiên3,424,48216.2
Đoàn Hương Sơn2,507,32311.9
Nguyễn Thị Vân Anh734,3003.5
Lê Thị Hồng Lam609,5842.9
Đào Đức Chính398,0001.9
Nguyễn Đức Cường300,1321.4
Đặng Nguyệt Tú193,4500.9
Đoàn Thế Dũng193,4500.9
Trần Minh Hoàng154,1000.7
Đào Ngọc Thu92,8760.4
Đặng Thanh Thùy73,5000.3
Hồ Thị Thu Hiền4,7000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : XHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Đức ChínhChủ tịch HĐQTMua32,000366,000366,00025/12/2017398,000
Nguyễn Đức CườngTV BKSBán450,632150,500-150,50018/12/2017300,132
Đoàn Hương SơnTV HĐQTMua2,318,323250,000189,00013/12/20172,507,323
Lê Việt BằngTV HĐQTBán843,300109,000-109,00018/12/2017734,300
Đào Ngọc ThuTV BKSMua62,87650,00030,00012/05/201792,876
Lê Duy AnhTV HĐQT/TGĐMua1,043,2913,000,0001,839,95707/03/20172,883,248
Đoàn Hương SơnTV HĐQTMua433,7012,000,0001,884,62208/03/20172,318,323
Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiCổ đông lớnBán8,056,1008,056,100-8,056,10020/12/20160
1