Công ty Cổ phần Thành An 77 - Mã CK : X77

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Fujisan Việt Nam693,80051.7
Công ty TNHH Tuấn Hải203,26015.2
Ngô Quang Huy188,63014.1
Cao Anh Tuấn7,3000.5

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : X77 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tổng Công ty Thành AnCổ đông lớnBán683,847683,847-683,84724/02/20170
Công ty Cổ phần Fujisan Việt NamCổ đông lớnMua00693,80017/02/2017693,800
1