Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh - Mã CK : WTN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh5,500,00052.0
Công ty Cổ phần Hải Đăng3,703,00035.0
Nguyễn Văn Hành569,0005.4
Trần Ngọc Công200,0001.9
Nguyễn Thế Bảo49,0000.5
Trương Thị Bích Thảo30,0000.3
Trịnh Thành Luân10,4680.1
Vũ Đình Thung7,4000.1
Trịnh Ngọc Lan1,5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : WTN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD