Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam - Mã CK : VVN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Bộ Công thương45,512,50082.8
Nguyễn Hữu Sơn438,1000.8
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp200,0000.4
Trần Thị Minh123,7000.2
Hoàng Chí Cường102,4000.2
Nguyễn Gia Du72,7000.1
Tạ Đăng Tính64,4000.1
Nguyễn Thế Thành62,8000.1
Hoàng Thế Hiển52,1000.1
Chu Tuấn Ngọc51,4000.1
Nguyễn Thị Thu Nga34,2000.1
Trần Đức Y20,0000.0
Nguyễn Ngọc Cường17,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VVN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệpCổ đông lớnBán200,000200,000023/02/2018200,000
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An GiangCổ đông lớnBán50,00050,000-50,00012/01/20180
1