Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin - Mã CK : VTM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam3,123,80995.2
Phan Văn Cường1,0730.0
Vũ Đức Long2920.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD