Công ty Cổ phần Vang Thăng Long - Mã CK : VTL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội1,619,93240.0
Phạm Xuân Hà849,88821.0
Phạm Quang276,5256.8
Phan Thị Bích Ngọc210,3005.2
Nghiêm Xuân Thụy65,6301.6
Nguyễn Hữu Nga56,2401.4
Nguyễn Tiến Vĩnh4,2000.1
Mai Khuê Anh4,1490.1
Trần Thị Hoàng Liên4500.0
Nguyễn Bích Thu1500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VTL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty cổ phần Belaz Việt NamCổ đông lớnBán215,4000-215,40011/09/20170
Công ty cổ phần Belaz Việt NamCổ đông lớnMua1,5000137,50019/06/2015139,000
1