Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành - Mã CK : VT1

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Bến Thành676,26034.6
Đặng Văn Lương138,3147.1
Trần Đức Phú113,0455.8
CTCP Đầu tư Titan87,4974.5
Trần Quang Vinh71,8803.7
Nguyễn Thanh Hiền54,3002.8
Trần Tân Hùng34,2031.7
Đỗ Thị Hoàng Ngọc20,9201.1
Trịnh Thị Kim Chi3,5880.2
Trần Đình Ngôn1,1000.1
Vũ Mạnh Hùng1,0520.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VT1 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đỗ Phú QuangPhó TGĐBán11,30011,300-11,30026/07/20160
Vũ Mạnh HùngPhó TGĐBán4,0523,000-3,00020/01/20151,052
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan ThànhCổ đông lớnBán101,100101,100-101,10026/11/20140
Trần Đình NgônThành viên BKSBán2,7001,600-1,60027/12/20131,100
Trần Quang VinhỦy viên HĐQTMua40,30060,00014,00024/05/201354,300
Trần Quang VinhỦy viên HĐQTMua34,300150,0006,00022/04/201340,300
Trần Quang VinhỦy viên HĐQTMua0120,00034,30026/02/201334,300
1