Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam - Mã CK : VST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam35,400,00058.0
Trương Đình Sơn3,314,4785.4
Quỹ tầm nhìn SSI2,762,1274.5
Phan Lê Tân480,0000.8
Phạm Thị Cẩm Hà117,2480.2
Huỳnh Nam Anh96,9620.2
Huỳnh Hồng Vũ45,4750.1
Dương Đình Ninh20,2070.0
Lê Thị Lan19,2000.0
Đoàn Thị Thu Hòa18,8000.0
Tô Tấn Dũng12,1000.0
Nguyễn Thị Băng Tâm10,6200.0
Mai Thị Thu Vân8,0020.0
Tô Thị Thu Vân5,0000.0
Nguyễn Thị Hiền4,7200.0
Thái Văn Can2,6000.0
Vũ Minh Phượng2,2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua179,305150,000150,00029/10/2010375,085
Huỳnh Nam AnhPhó TGĐMua13,51230,00030,00008/11/201046,962
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnBán2,048,7700-105,00020/04/20101,943,770
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnBán2,332,7701,166,385016/06/20100
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua2,332,7701,632,939016/06/20100
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua1,985,18019,00019,00025/11/20092,004,180
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua52,600100,000100,00020/09/2009152,600
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐBán8,0008,000-8,00014/08/20090
Huỳnh Hồng VũChủ tịch HĐQTMua2,40030,0001,00030/06/20093,400
Lê Thị LanThành viên HĐQT/Phó TGĐMua7,50020,00011,70030/05/200919,200
Thái Văn CanTrưởng BKSBán20,00020,000-20,00006/04/20100
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua2,189,3570012/09/20082,189,357
12