Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam - Mã CK : VST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam35,400,00058.0
Trương Đình Sơn3,314,4785.4
Quỹ tầm nhìn SSI2,762,1274.5
Phan Lê Tân480,0000.8
Phạm Thị Cẩm Hà117,2480.2
Huỳnh Nam Anh96,9620.2
Huỳnh Hồng Vũ45,4750.1
Dương Đình Ninh20,2070.0
Lê Thị Lan19,2000.0
Đoàn Thị Thu Hòa18,8000.0
Tô Tấn Dũng12,1000.0
Nguyễn Thị Băng Tâm10,6200.0
Mai Thị Thu Vân8,0020.0
Tô Thị Thu Vân5,0000.0
Nguyễn Thị Hiền4,7200.0
Thái Văn Can2,6000.0
Vũ Minh Phượng2,2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Đình SơnPhó Chủ tịch HĐQTMua2,975,078339,400339,40015/07/20163,314,478
Hoàng Thị Thanh PhươngThành viên BKSMua10,00030,000026/05/20150
Phạm Thị Cẩm HàThành viên HĐQT/Phó TGĐMua77,248200,00040,00012/01/2013117,248
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua1,775,0851,200,0001,199,99325/07/20122,975,078
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnBán3,625,857500,000-932,73007/03/20122,762,127
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua3,625,857500,00069,00007/03/20122,762,127
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnBán3,336,757350,000025/01/20123,625,857
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua3,336,757350,000289,10025/01/20123,625,857
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua1,575,085500,000200,00021/11/20111,775,085
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua3,011,317500,000325,44019/11/20113,336,757
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnBán3,011,317500,000019/11/20113,336,757
Quỹ tầm nhìn SSICổ đông lớnMua2,894,0070117,31012/09/20113,011,317
Huỳnh Nam AnhPhó TGĐMua76,96250,00020,00027/07/201196,962
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua575,0851,000,0001,000,00020/07/20111,575,085
Huỳnh Nam AnhPhó TGĐMua46,96250,00030,00004/05/201176,962
Huỳnh Hồng VũChủ tịch HĐQTMua15,01550,00032,66008/05/201145,475
Huỳnh Hồng VũChủ tịch HĐQTBán15,01520,000-2,20008/05/201145,475
Huỳnh Nam AnhPhó TGĐMua46,96250,000017/01/201146,962
Trương Đình SơnPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua375,085200,000200,00014/01/2011575,085
Huỳnh Hồng VũChủ tịch HĐQTMua5,01510,00010,00012/01/201115,015
12