Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải - Mã CK : VSP

TênSLCPTỷ lệ (%)
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM9,897,75030.1
Hoàng Đình Tâm3,299,25110.0
Nguyễn Duy Hùng1,732,5875.3
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín1,347,5884.1
IPA Investment1,075,0003.3
Lê Văn Tân480,0001.5
Công ty chứng khoán Sài Gòn216,6880.7
Đinh Thị Hằng Nga141,5290.4
Bùi Thạch Sơn10,7820.0
Nguyễn Thành Đạt4,0050.0
Nguyễn Thị Phương Uyên2270.0
Ngô Thành Chung2000.0
Nguyễn Trung Tín330.0
Nguyễn Thị Hải Tạo100.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán1,831,9880-484,40001/04/20141,347,588
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán2,241,9880-410,00024/03/20141,831,988
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán2,621,9880-380,00018/03/20142,241,988
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán3,381,9880-380,00014/03/20143,001,988
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán3,001,9880-380,00017/03/20142,621,988
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán3,755,1880-373,20013/03/20143,381,988
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán4,135,5880-380,40012/03/20143,755,188
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán4,513,0880-377,50011/03/20144,135,588
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán4,693,1880-180,10010/03/20144,513,088
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán5,049,0880-355,90007/03/20144,693,188
CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínCổ đông lớnBán5,393,8880-344,80006/03/20145,049,088
Bùi Thạch SơnPhó TGĐBán28,48228,482-17,70006/07/201110,782
Nguyễn Thị Phương UyênỦy viên HĐQTBán30,22730,000-30,00027/01/2011227
Nguyễn Trung TínThành viên BKSBán11,73311,700-11,70024/01/201133
Nguyễn Thị Hải TạoỦy viên HĐQTBán26,41026,400-26,40021/01/201110
Nguyễn Duy HùngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua1,732,587300,000026/10/20101,732,587
Nguyễn Duy HùngPhó chủ tịch HĐQT/TGĐMua1,632,087100,000100,00006/05/20101,732,087
Nguyễn Thị Phương UyênỦy viên HĐQTBán1,7271,700-1,70026/02/201027
Công ty chứng khoán Sài GònCổ đông lớnBán216,688216,688006/02/20100
IPA InvestmentCổ đông lớnBán1,075,0001,075,000001/01/20100
12