Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản - Mã CK : VSN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Ngọc An8,6000.0
Đặng Thị Phương Ninh5,4000.0
Văn Đức Mười3,4000.0
Huỳnh Quang Giàu2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đặng Thị Phương NinhPhó TGĐBán5,4003,600030/11/20165,400
1