Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM - Mã CK : VSMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Thị Hằng5,397,50027.0
Phạm Thị Hinh5,395,00027.0
Trần Thị Hạnh2,880,00014.4
Lâm Hoàng Giang2,609,50013.0
Nguyễn Thị Thanh Vân1,450,0007.3
Phạm Quốc Tuệ1,147,5005.7
Công ty Cổ phần Phương Trung1,120,5005.6

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD